Nyckeltal & bolagsstyrning

Uppsala Universitets Holding AB är universitetets holdingbolag. Bolaget ägs av Svenska Staten och förvaltas av Uppsala universitet. Dess styrelse tillsätts av Rektor. 

Nyckeltal
2017 2016 2015 2014 2013
Nya investeringar 5 4 4 5 2
Följdinvesteringar 21 21 20 25 31
Investeringar (mkr) 4,6 4,4 4,7 4,2 6,0
Antal portföljbolag 50 48 47 45 39

Bolagsordning

Bolagsordningen för UU Holding fastställdes av Regeringen 2012. Verksamhetens inriktning är att äga, försälja och förvalta aktier och andelar i hel- eller delägda projekt- eller tjänstebolag. Syftet ska vara att bedriva forsknings- och utvecklingsarbeten riktade till kommersiell exploatering av projekt och kunskaper framtagna eller uppkomna inom ramen för verksamheten vid Uppsala universitet.

Läs bolagsordningen i sin helhet,  (länk till pdf-fil)  

Bolagsstämma

Bolagssstämma 2017

Årsredovisning

Årsredovining 2017

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning, (länk till pdf-fil)

Utvärdering

Styrelsen i UU Holding har fastställt en bolagsstyrningsrapport.

Bolagstyrningsrapport och styrelse 2017

Styrelsen i UU Holding har genomfört utvärdering av styrelsearbetet 2014.

Utvärdering styrelsearbetet UU Holding 2014