Nyckeltal & bolagsstyrning

Uppsala Universitets Holding AB är universitetets holdingbolag. Bolaget ägs av Svenska Staten och förvaltas av Uppsala universitet. Dess styrelse tillsätts av Rektor. 

Nyckeltal
2018 2017 2016 2015 2014
Nya investeringar 2 5 4 4 5
Följdinvesteringar 18 21 24 20 25
Investeringar (mkr) 3,8 4,6 4,4 4,7 6,0
Antal portföljbolag 47 50 48 47 39

Bolagsordning

Bolagsordningen för UU Holding fastställdes av Regeringen 2012. Verksamhetens inriktning är att äga, försälja och förvalta aktier och andelar i hel- eller delägda projekt- eller tjänstebolag. Syftet ska vara att bedriva forsknings- och utvecklingsarbeten riktade till kommersiell exploatering av projekt och kunskaper framtagna eller uppkomna inom ramen för verksamheten vid Uppsala universitet.

Läs bolagsordningen i sin helhet,  (länk till pdf-fil)  

Årsstämma 2019

Bolaget höll sin årsstämma 15e april kl 17:00 i Hubben, U:a Science Park.

Protokoll bolagsstämma 

Årsredovisning

Årsredovisning 2018

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning

Bolagsstyrning

Styrelsen i UU Holding har fastställt en bolagsstyrningsrapport

Utvärdering av styrelsearbetet

Styrelsen i UU Holding har genomfört utvärdering av styrelsearbetet 2019