Uppsala Universitet Holding AB

Här kan du läsa om Uppsala universitet Holdings verksamhet. Vi investerar i bolag med bas i akademisk forskning. Vi kan hjälpa till med affärsutveckling och som partner i utlicensieringsprojekt utan att det finns ett bolag på plats.

"UU Holding bidrog med såddkapital och inte minst med patentrådgivning, något som var av stort värde för BioArctic, men andra investerare var svåra att intressera."

Dr. Pär Gellerfors, medgrundare och tidigare VD BioArctic Neuroscience. Läs mer via länken nedan.