Projekt

UU Holding driver affärsutvecklingsprojekt och är IP-hanterande partner i FoU-projekt.

Om affärsutveckling & FoU-projekt

UU Holding kan investera i för-såddsfas, vilket innebär projekt innan de bolagiseras, under tiden som man bygger upp adekvat affärsmodell, eller arbetar med att förstå huruvida man ska bilda ett bolag baserat på existerande IP och team, eller om man istället ska försöka licensiera ut tekniken till befintliga aktörer på marknaden. Se pågående projekt under Affärsutveckling.

UU Holding kan representera Uppsala universitet i forskningssamarbeten. Sverige är ett av de få länderna i världen som ger anställda vid universiteten ägande till patenterbara uppfinningar. I projekt där alla parter skall vara juridiska personer kan forskare som får forskningsfinansiering behöva skriva ifrån sig sin rättighet, det s.k. lärarundantaget, till UU Holding. Alla IP-relaterade frågor i ovan nämnda projekt hanteras och förhandlas då av UU Holding. Se befintliga projekt under FoU-projekt