ENESCA

Flexibla miljövänliga pappersbaserade batterier gör det otänkbara möjligt

Kan man göra batterier av papper? Jo det kan man, och de kan dessutom göras böjbara och tunna och de kan laddas upp snabbt och om och om igen, Det gäller i alla fall det batteri som utvecklas i Uppsala universitets tvärvetenskapliga Enesca-projekt.

‒ Vårt batteri har egenskaper som gör att det möjligt att använda elektriska enheter i sammanhang som tidigare inte varit tänkbart med traditionella batterier, säger Leif Nyholm, professor vid institutionen för kemi på Ångströmlaboratoriet.

‒ Det skulle t ex kunna finnas inbyggt livsmedelsförpackningar för att driva sensorer som håller koll på att innehållet är fräscht. Engångskit för diagnostiska tester och leksaker är andra områden där ett sådant här batteri skulle kunna erbjuda nya möjligheter.

Enesca-batteriet består av cellulosafibrer från en grönalg, Cladophora eller Grönslick, som täcks med ett tunt lager av polypyrrol, en elektriskt ledande polymer. Som elektrolyt används vanligt saltvatten. Användningen av dessa naturliga material gör det möjligt att utveckla en helt ny typ av flexibla och miljövänliga system för energilagring.

− Det är den speciella nanostrukturen hos algcellulosan som gör att papperet får en extremt stor yta som kan täckas med polymeren. Den stora ytan gör att en stor laddning kan lagras i materialet och eftersom det också är tunt kan batteriet laddas upp snabbt, förklarar Leif.

Eftersom batteriet inte innehåller några metaller skulle det vara möjligt att kassera utan kostsamma system för återvinning. Det gör det idealiskt att använda i engångsprodukter. Samtidigt har det egenskapen att kunna laddas upp många gånger utan att förlora kapacitet, vilket gör det lämpligt för andra ändamål. I samarbete med externa partners undersöks nu olika användningsområden för att se vilka tillämpningar det fortsatta utvecklingsarbetet ska inriktas mot och hur produktionen kan skalas upp på bästa sätt.

Läs mer på www.energyscandinavia.eu