Uppsala University Research Intellectual Property

Det finns forskningsprojekt där finaniären eller projektpartners endast vill ha juridiska personer som avtalspart i IP-avtalen, och där Uppsala universitet på grund av lärarundantaget inte kan stå som part. I dessa sammanhang kan UU Holding via ett helägt dotterboag Uppsala University Reseach Intellectual Property AB vara den juridiska person som anställd vid universitetet skriver ifrån sig sitt lärarundantag till, för att möjliggöra deltagande i forskningsprojekt. Det är viktigt att redan i ansökan budgettera för IP-relaterade aktiviteter såsom patentansökningar, bevakning av kommersiella värden, och för att utföra marknadsanalyser. Om du är intresserad av att licensera teknik från dessa projekt kan du kontakta oss.