Investeringar

Vi är en sådd-investerare som tar täten i investeringsprocessen. Vår befintliga bolagsportfölj har sin bas i forskning inom LifeScience, Teknik och Samhällsvetenskap.

Om våra investeringar

UU Holding har närmare 50 bolag i sin portfölj av företag som kommer ur Uppsala universitets forskning. Vi är en sådd-investererare som möjliggör kommersialisering av forskningsresultat så att nya tekniker och metoder kan komma samhället till nytta.

Att få UU Holding som investerare möjliggör en fortsatt finansiering via våra investeringsnätverk som är dels privata investerare s.k. affärsänglar, traditionella VC-fonder och industriella investerare, s.k. Corporate Venture Capital.

UU Holding kan bara investera i sådant som har en tydlig koppling till den akademiska forskningen vid Uppsala universitet eller annat lärosäte med högre utbildning, även i projekt eller bolag som studenter inskrivna vid universitet tagit fram t.ex. under ett uppsatsarbete.

Nedan ser du länkar till vår befintliga bolagsportfölj uppdelat grovt i tre kategorier, där vi är minioritetsägare med typiskt upp till och med ca 15% ägande.