Investeringar HumSam

Vid Uppsala universitet bedrivs mångfacetterad forskning inom humaniora och samhällsvetenskap som ligger till grund för bolag verkandes inom tjänste- och offentlig sektor. Dessa företag blir efter bildandet snart lönsamma och kan ge utdelning till sina aktieägare.