Academicum – en bro mellan högre utbildning och arbetsliv

En akademisk examen innebär inte automatiskt en enkel väg in på arbetsmarknaden. Tvärtom upplever många personer med högre utbildning att det kan vara svårt att hitta jobb där deras kompetenser kommer till nytta. Academicum AB är ett företag som med hjälp av matchning, coachning och utbildning överbryggar gapet.

Academicum startades 2006 av två personer med bakgrund på juridiska institutionen vid Uppsala universitet, Bo Wennström, professor i rättsvetenskap, och Mikael Persson, lärare vid institutionen, med UU Holding som delägare.

− Upprinnelsen var att vi diskuterade arbetslösheten bland akademiker, som då hade stigit dramatiskt på några år, minns Bo Wennström. Vi trodde att det egentligen behövdes väldigt lite för att högutbildade skulle kunna få jobb, så vi undersökte vilken kompetens som var efterfrågad på arbetsmarknaden och som akademiker relativt enkelt kunde komplettera sin utbildning med.

Svaret blev att offentliga myndigheter gärna anställde fler akademiker, men efterfrågade specifik kompetens i ärendehantering på myndighet, något som de flesta nyutexaminerade av naturliga skäl saknade.

− Så vi skapade ett program för utbildning av handläggare i offentliga myndigheter som Arbetsförmedlingen i Uppsala nappade på och det blev en stor framgång.

− Hela 90 % av deltagarna fick jobb, berättar Mikael Persson, som är vd för Academicum. Det uppmuntrade oss att fortsätta med liknande projekt och vår verksamhet har sedan dess till stor delen bestått av olika program som Arbetsförmedlingen upphandlat.

Många olika program

Under åren har typen av program som efterfrågats varierat, bland annat på grund av politiska beslut och vem som suttit i regeringsställning. 2009 startades ett bredare program kallat Akademikertrainee, som kombinerade coachning, teoretisk utbildning genom Uppsala universitet samt traineetjänstgöring. Mellan 2010 och 2014 genomfördes jobbcoachning för korttidsarbetslösa. 2012 startades ”Korta vägen”, ett program för utlandsfödda akademiker som idag är en central del av Academicums verksamhet.

April 2012, dåvarande näringslivsminister Annie Lööf besökte Academicum och fick ta del av pågående projekt.

− Korta vägen syftar till att ge nyanlända invandrare med akademisk utbildning möjlighet att få ett jobb som motsvarar deras kompetens, och det svenska samhället möjlighet att utnyttja deras kunskaper, säger Mikael.

Academicum fungerar också som rekryterings- och bemanningsföretag och genom ett särskilt nätverk av ”kompetensänglar” ger man akademiker som disputerat tillgång till kontakter inom privat och offentlig sektor

Ett nytt initiativ som kommer att testas i november kallas Flipday. Det är en investeringstävling för nystartade företag och entreprenörer där helt vanliga personer för en dag får möjlighet att spela investerare och placera riktiga pengar som tillhandahålls av arrangörerna i de deltagande företagen.

Kompetens möter kompetens

Vad är det då som Academicum tillför som är speciellt?

− En nyckelfaktor är vår kunskap om akademiker och deras kompetenser, i kombination med vårt stora nätverk av underleverantörer och kontakter inom näringsliv och myndigheter. Det gör det möjligt för oss att se möjligheterna till matchning och att hitta rätt utbildare och coacher för varje situation, säger Mikael.

− Vi är också bra på organisation och kan snabbt sätt upp nya effektiva projekt. Hög kvalitet är också centralt för oss och vi arbetar mycket med uppföljning och mätning av resultaten av våra insatser.

Verksamheten inom Academicum har inte någon direkt koppling till Juridiska institutionen, men Bo framhåller att det faktum att initiativtagarna var jurister ändå hade stor betydelse för framgången.

− Som jurist försöker man hitta institutionella lösningar och fokuserar på form och ramverk. Det synsättet har passat väl ihop med Arbetsförmedlingens behov av väl strukturerade program.

− Vardagsjuridiken är också viktig i vår verksamhet, eftersom mycket kretsar kring offentliga upphandlingar och avtal, tillägger Mikael.

En lönsam investering – för alla

Academicum har idag en årlig omsättning på cirka 40 MSEK och 10 anställda, 3 baserade i Västerås och övriga i Uppsala. Dessutom använder företaget ett femtiotal underleverantörer för utbildning och coachning.

− En universitetsutbildning utgör en stor investering, både för individen och för samhället. Vi kan bidra till att göra den investeringen lönsam, både i form av en bra karriär för individen och nyttiggörande av kompetensen i samhället, framhåller Mikael Persson.

VD Mikael Persson

Skribent: Thomas Nordanberg