Investeringar life science

Life Science- och bioteknikrelaterad forskning har en lång tradition i Uppsala där verktyg för att utveckla nya läkemedel och pharmaceutisk forskning är nära kopplad till lokal och internationell industriell utveckling. Inflödet till medicintekniska applikationer från materialvetenskaplig forskning, tex inom smarta implantat har också genererat bolag med stark tillväxtpotential.