AroCell – innovativt cancertest på väg till marknaden

Det finns ett stort behov av förbättrade cancertester och att utveckla sådana baserade på innovativa forskningsidéer är en spännande men krävande utmaning. Efter en lång och intressant resa är AroCell AB nu nära målet.

AroCell har utvecklat ett test, TK 210 ELISA, som mäter enzymet tymidinkinas, TK1, ett protein som är förhöjt i blodet vid ökad cellomsättning (celltillväxt eller celldöd). En tumör som växer har hög cellomsättning och TK1 läcker ut i blodet. Med TK 210 ELISA kan onkologer därför bland annat monitorera hur cancerpatienter svarar på behandling.

Uppfinningen som ligger till grund för AroCell är en patenterad metod för att producera antikroppar mot TK1. TK1 är en knepig molekyl, och många hade tidigare försökt utveckla antikroppar mot den utan framgång.

− Det hela började redan på 90-talet när jag ville mäta TK1 protein-nivåer  i celler och serum från patienter med olika cancersjukdomar, säger Staffan Eriksson, som då var verksam vid Karolinska Institutet men senare flyttade till SLU i Uppsala.

Tillsammans med kollegor på KI lyckades han hitta ett sätt att lösa problemet. En nyckel var att utveckla antikroppar inte mot hela proteinet, utan bara mot vissa peptidkedjor som exponeras på TK-molekylens yta. En annan var att använda kycklingar för immuniseringen. De arter som vanligen användes, t ex mus eller kanin, var allt för lika människan och gav därför ett svagt immunsvar mot humant TK1.

Staffan och några av hans forskarkollegor bildade bolaget 2003, då under namnet Xi Bao Research AB, kinesiska för ”cell”. Anledningen till det exotiska namnet var ett nära samarbete med andra forskare på KI med kopplingar till Kina. Man hade också under ett antal år ett licensavtal med ett kinesiskt företag som dessa startat för framställning av antikroppar i kycklingar. Med tiden blev detta inte längre intressant, då man lyckades utveckla monoklonala antikroppar mot TK1. Den direkta kopplingen till Kina upphörde och bolagets namn blev AroCell AB.

Strategiska vägskäl

Finansiering är ju alltid en stötesten för unga bolag. UU Holding och SLUs holdingbolag bidrog båda tidigt med kapital. Men som många andra unga bolag fann AroCell det svårt att attrahera riskkapital när man kommit lite längre.

− Vi hade kommit så pass långt i vår utveckling att vi behövde göra rejäla investeringar, men inte tillräckligt långt för att riskkapitalisterna skulle kunna få tillräckligt snabb utdelning på sina investeringar, berättar Per Matsson, som var en av grundarna av bolaget och dess styrelseordförande de första åren. Vi valde därför en annan lösning – att gå till börsen.

2011 introducerades AroCell på AktieTorget och det visade sig vara ett lyckokast. Man har

tagit in 60 miljoner i tre emissioner och har idag cirka 2 300 ägare.

− Det brukar ju heta att börsen också är kortsiktig och vill se snabba resultat, men det har ändå fungerat väldigt bra för oss. En viktig faktor har nog varit att AroCell verkar inom ett område som är lätt att kommunicera kring och som alla har en relation till. Alla förstår behovet av att kunna diagnosticera cancer, säger Per.

Ett annat viktigt strategiskt beslut togs för ett par år sedan, då man bestämde sig för att skifta kliniskt fokus från blodcancer till solida tumörer, bland annat de vanligaste cancerformerna bröst- och prostatcancer. Därmed öppnades en mycket större marknad.

− Medan man i blodcancer har en liten mängd protein som är mycket aktivt är förhållandet det omvända i solida tumörer. Det innehåller mycket protein men med låg aktivitet, säger Staffan. Vi lyckades så småningom visa att vårt test mäter också inaktivt TK1 och att det väl speglar cellomsättningen i solida tumörer.

Lärdomar

Vilka är då de viktigaste lärdomarna under resans gång?

− Den övergripande är att det tar tid att utveckla så här komplexa produkter. Inte minst har vi lärt oss att det dyker upp oförutsedda saker att lösa när man går från labbet till den kliniska verkligheten. Vi borde nog ha samarbetat mer med vården och haft fler patientprover involverade tidigare, säger Per.

− Från början försökte vi bygga upp vår egen laboratorieverksamhet med egen personal, säger Staffan. Men det visade sig att våra anställda, som var väldigt duktiga, ändå inte kunde vara experter på allt. Dessutom varierade behovet av olika kompetenser mycket över tiden. Det visade sig vara en bättre lösning att istället ta in specialister när de verkligen behövdes.

Idag har AroCell bara tre fast anställda men istället ett tiotal konsulter tätt knutna till bolaget. En europeisk partner svarar också för viktiga delar av produktutvecklingen.

− Att arbeta i en sådan här virtuell organisation ger oss tillgång till spetskompetens när vi behöver den och stor flexibilitet, säger Jan Stålemark, som idag är AroCells VD.

AroCell har nu en produkt som är CE-märkt och därmed klar att sälja. Men ännu återstår en del arbete innan man kan förvänta sig stor efterfrågan på TK 210 ELISA.

Jan Stålemark, VD AroCell

− Nästa milstolpe är klinisk validering, säger Jan. För en kommersiell succé krävs kliniska bevis som beskriver nyttan med testet. Vi inleder med att sälja vår produkt för användning inom forskning och kliniska studier och på så sätt börja få försäljningsintäkter. En ny aktieemission som genomförs under december 2015 kommer att ge oss de finansiella musklerna för slutspurten mot marknaden. 

Skribent: Thomas Nordanberg