Samarbete nyckeln till framgång för BioArctic

BioArctic Neuroscience utvecklar ett läkemedel mot Alzheimers sjukdom. En omfattande klinisk fas II-prövning pågår med upp till 800 patienter. Ett forskningssamarbete med Eisai, som är ett världsledande läkemedelsföretag, har banat väg för framgången.

− Vägen från en genetisk upptäckt till ett läkemedel är väldigt lång, säger Pär Gellerfors, en av BioArctics grundare och bolagets förste VD. Vi är väldigt stolta över att ha tagit vårt först läkemedel ända till tester i patienter, men det har tagit runt femton år av hårt arbete.

BioArctics Alzheimer-läkemedel bygger på upptäckter av professor Lars Lannfelt vid Uppsala universitet. I början av 1990-talet upptäckte han en unik genetisk mutation som visade sig orsaka ärftlig Alzheimers. Några år senare gjorde han en ny upptäckt, den så kallade ”Arktiska mutationen” som handlade om en speciell form av proteinet β-amyloid, som spelar en central roll vid utvecklingen av Alzheimers sjukdom. Detta öppnade möjligheten att utveckla en antikroppsbehandling riktad mot den aggregerade och toxiska formen av proteinet. För att kommersialisera denna upptäckt bildade Lars Lannfelt och Pär Gellerfors BioArctic Neuroscience AB 2003.

"UU Holding bidrog med såddkapital och inte minst med patentrådgivning, något som var av stort värde för BioArctic, men andra investerare var svåra att intressera."

Viktigt strategiskt beslut

Men åren efter den stora IT-kraschen vid millennieskiftet var tuffa för företag som sökte investeringskapital. UU Holding bidrog med såddkapital och inte minst med patentrådgivning, något som var av stort värde för BioArctic, men andra investerare var svåra att intressera.

− Så vi fattade ett viktigt strategiskt beslut, berättar Pär. Istället för att vända oss till riskkapitalister beslutade vi oss för att söka samarbete med något etablerat läkemedelsbolag för att kunna utveckla vår idé. Det visade sig vara ett lyckokast.

Önskepartnern var det japanska bolaget Eisai, som redan hade det ledande Alzheimer-läkemedlet Aricept på marknaden. Pär Gellerfors hade tidigare arbetat med Pharmacias tillväxthormon, bland annat på den japanska marknaden, och hans erfarenheter och japanska kontakter gjorde det möjligt att fånga Eisais intresse för det nya svenska projektet. Det första avtalet mellan BioArctic och Eisai slöts 2003 och det har sedan följts av en rad forsknings- och licensavtal kring Alzheimer-läkemedel, dels den första substansen kallad BAN 2401, men även ett uppföljande andra generationens läkemedel, biomarkörer och diagnostiska verktyg.

− Avtalen med Eisai har givit oss ett positivt kassaflöde långt innan vi har en produkt färdig för lansering. Det är tämligen unikt och har gjort det möjligt för oss både att utveckla bolaget och att investera i nya projekt.

In på nya områden

BioArctic arbetar nu också inom två andra områden inom neurovetenskapen. Ett är läkemedel mot Parkinsons sjukdom, också det baserat på forskningsresultat från Lars Lannfelts grupp vid Uppsala universitet. Den akademiska forskningen bedrivs av Martin Ingelsson och medarbetare vid universitetet.

Professor Lars Lannfelt vid Uppsala universitet upptäckte redan i början 1990-talet en unik
genetisk mutation som visade sig orsaka ärftlig Alzheimers. 

− Parkinsons sjukdom har många likheter med Alzheimers. Också här är det ett specifikt protein som orsakar degenerationen i hjärnan och proteiner kan angripas med antikroppar. Vi har utvecklat metoder som gör det möjligt att producera den toxiska formen av proteinet och framställa antikroppar mot det. Vi har fått ekonomiskt stöd från Vinnova och om ett par år hoppas vi på att kunna starta kliniska prövningar med ett nytt antikroppsbaserat läkemedel mot Parkinsons sjukdom.

Det andra nya området är behandling av ryggmärgsskador. Baserat på en upptäckt av professor Lars Olson vid Karolinska Institutet har en metod utvecklats för att hjälpa avslitna nerver i ryggmärgen att växa över skadeområdet och skapa ny kontakt nedanför. Ett speciellt hjälpmedel tillverkat av bionedbrytbart material opereras in i ryggmärgen och leder nervtillväxten rätt, samtidigt som den stimuleras av en rekombinant tillväxtfaktor.

Visionen är att öppna specialistkliniker som erbjuder kirurgi för patienter som har förlorat rörelseförmåga och känsel i kroppens nedre delar efter allvarliga ryggmärgsskador. Eftersom denna behandling omfattar ett kirurgiskt ingrepp samt efterföljande rehabilitering och därmed skiljer sig en hel del från behandlingen av Alzheimers och Parkinsons sjukdom har ett separat bolag, Spine Medical AB, nyligen bildats för den fortsatta utvecklingen mot marknaden.

Många samarbeten

Samarbetet med Eisai har varit nyckeln till framgång för BioArctic. Men man samarbetar också med en rad andra partners, bland annat för humanisering och produktion av antikropparna.

− Det är helt nödvändigt att utnyttja andra företags resurser och specialistkompetenser för viktiga delar av utvecklingsarbetet. Samarbete kan vara både lätt och svårt. Man kan ställas inför svåra beslut, som när en av våra samarbetspartners blev uppköpt av en läkemedelsjätte som sade upp avtalet med oss. Då gäller det att ha erfarenhet och handlingskraft för att snabbt kunna fatta rätt beslut. Som entreprenör måste man alltid kunna hitta lösningar, framhåller Pär.

Idag har BioArctic 25 anställda och moderna lokaler på Kungsholmen i Stockholm. De pågående fas II-prövningarna med BAN 2401har passerat halvtid och Pär Gellerfors är förhoppningsfull om framtiden.

− Vi kommer troligen inte att ha resultaten förrän i början av nästa år men vi är mycket optimistiska. Vi är övertygade om att vår behandlingshypotes är riktig och förhoppningsvis kan vi erbjuda Alzheimer-patienter ett nytt effektivt läkemedel om några år.

28e April, 2014 inviger handelsminister Ewa Björling BioArctics nya lokaler på  Warfvinges väg i Stockholm. Foto: Johan Sjödahl. 

Skribent: Thomas Nordanberg