Olink – flera vägar till framgång

Professor Ulf Landegren vid Uppsala universitets institution för immunologi, genetik och patologi är en prisad forskare inom molekylärmedicin. Ulf är också en framgångsrik entreprenör som grundat en handfull företag för att kommersialisera de innovativa teknologier han utvecklat tillsammans med sina kollegor. Flaggskeppet heter Olink Bioscience AB, idag en uppsalabaserad verksamhet med en årlig omsättning på 35 MSEK och 35 anställda.

Ulf och hans forskargrupp har utvecklat en rad tekniker för molekylära analyser, ”molekylära verktyg”, och denna forskning har lett fram till ett fyrtiotal patentfamiljer som förutom att utgöra basen för de egna företagen också utlicensierats till en lång rad av världens ledande bioteknikföretag.

− De metoder som vi utvecklar är förstås tänkta att kunna användas av andra forskare, säger Ulf Landegren. Man kan säga att Olink fungerar som en tratt som kan samla upp sådana idéer och hitta rätt väg till kommersialisering.

Många innovativa teknologier

Olink grundades 2004 av Ulf tillsammans med ett antal forskarkollegor och två personer med lång erfarenhet av bioteknikindustrin, Mårten Winge och Björn Ekström, som blev bolagets förste VD. Värdefullt kapital tillfördes bland annat av Anders Walls stiftelse och av UU Holding.

− Det som gör Olink speciellt är att bolaget haft ett stadigt inflöde av nya teknologier från universitetsforskarna, säger Björn Ekström. Det gjorde det möjligt för oss att utforma strategin att själva utveckla de mest lovande av teknologierna, men att licensiera ut rättigheterna till andra och på så sätt få in kapital för att investera i bolaget.

Sådana avtal slöts tidigt bland annat med Affymetrix och Applied Biosystems. 2007 kunde Olink lansera sin första produkt, Duolink, en metod för detektion av proteiner som på ett unikt sätt förenade den höga specificiteten hos antikroppar med möjligheten att amplifiera provet på DNA-nivå och därmed åstadkomma extremt hög känslighet.

Egna dotterbolag

Efter några år kom även en tredje väg för kommersialisering att tillämpas, nämligen att bilda separata dotterbolag för vissa tillämpningar av teknologierna. 2008 startades Q-linea för att utveckla ett system för att detektera biologiska stridsmedel. UU Holding bjöds in och investerade i dotterbolaget.

− Eftersom tillämpningen skiljde sig påtagligt från Olinks övriga verksamhet och dessutom krävde utveckling av nya instrument valde vi dotterbolagsformen, berättar Björn. Ett ytterligare skäl var att ett avtal som ingicks med den franska försvarmakten innehöll en klausul om skadeståndsskyldighet om projektet skulle misslyckas. Genom om att bilda ett separat bolag kunde vi också skydda moderbolaget om det värsta skulle inträffa.

Så gick det nu inte, utan projektet kunde genomföras framgångsrikt till glädje för alla parter.

Förutom applikationer inom biosäkerhet arbetar Q-linea också med system för diagnostik. Idag utvecklar bolaget ett helautomatiskt system för att i blodprover identifiera mikroorganismer och deras antibiotikakänslighet, vilket påtagligt kan underlätta valet av behandling för t ex patienter med allvarlig blodförgiftning.

Ett andra dotterbolag bildades också 2008. Olink Genomics, som senare bytte namn till Halo Genomics, utvecklade ett system för amplifiering av DNA med avsevärt högre kapacitet än den traditionella PCR-tekniken. Även i detta bolag bidrog UU Holding med en investering.

I det här fallet valde grundarna att så småningom sälja bolaget till en större industriell aktör.

− Halo krävde extern finansiering för att kunna fortsätta utvecklas och när vi fick ett förmånligt bud från den amerikanska bioteknikkoncernen Agilent Technologies valde vi att sälja bolaget. Produktlinjen passar bra i en större organisation och grundarna fick god avkastning på sina investeringar, så det var en bra lösning, säger Björn.

Säkrad framtid i Uppsala

2011 fick ägarna också ett bud på moderbolaget Olink från ett stort internationellt företag. Men Ulf Landegren var angelägen om att Olink skulle förbli ett Uppsalaföretag och efter förhandlingar med Uppsalaentreprenören Bengt Ågerup blev lösningen istället att Ågerups riskkapitalbolag nxt2b förvärvade 49 % av aktierna i Olink. På så sätt kunde grundarna ”båda ha kakan och äta den” genom att de fick rejäl ekonomisk avkastning på sin ursprungliga investering, samtidigt som företaget finns kvar med närhet till universitetsforskningen.

− Bengt Ågerup delar min vision om att bygga ett långsiktigt hållbart företag i Uppsala, säger Ulf. Jag är mycket belåten med att vi lyckades hitta en lösning som gjorde det möjligt. Tack vare det kan vi fortsätta att ha en nära relation mellan Olink och min forskargrupp.

För UU Holding innebar affären med nxt2b att holdingbolaget avyttrade sin ägarandel och att vinsten man gjorde kunde användas till investeringar i nya uppstartsbolag, helt i linje med holdingbolagets målsättning.

Expanderande verksamhet

Investeringen från nxt2b gjorde det möjligt att expandera Olinks affär på nya marknader och hitta nya affärsmöjligheter. En sådan blev Proseek Multiplex, en teknik som gör det möjligt att samtidigt mäta 92 olika proteiner i 96 prover och som idag är Olinks viktigaste produkt.

Idag är Olink ett framgångsrikt bolag med en årlig omsättning på 35 MSEK och 35 anställda. Företaget är redan verksamt i hela världen, men de närmaste planerna gäller att ytterligare stärka positionen på marknaden, framför allt i USA.

− Olink är ett speciellt bolag och man kan knappast se det som en rollmodell för hur man åstadkommer framgångsrik kommersialisering av forskningsidéer, säger Björn Ekström. Det är en unik situation att äga så mycket teknologi och så många patent. Det ger stora affärsutvecklingsmöjligheter, många ben att stå på, och det har Olink utnyttjat på bästa sätt.

Skribent: Thomas Nordanberg