Investeringar teknik

UU Holdings teknikportfölj innehåller bolag med bas i IKT-forskning, energiomvandling och effektivisering, samt materialvetenskaplig forskning. De flesta av dessa bolag riktar sin verksamhet mot "business to business".