Solibro – från akademisk forskning till internationell storindustri

Solcellsföretaget Solibro har gått hela vägen från akademisk forskning via ett uppstartsbolag till att bli en del av en stor internationell industrikoncern. I Uppsala finns idag Solibro Research med ett trettiotal anställda.

Solibro AB startades 2003 av professor Lars Stolt och några av hans medarbetare vid Uppsala universitets Ångström Solar Center. Målet var att kommersialisera en speciell teknik för att utveckla och tillverka solceller baserade på ett material kallat CIGS – Copper Indium Gallium Selenide.  CIGS-modulerna består av tunna filmer applicerade på glas.

− Att materialet är extremt tunt innebär stora besparingar både i form av materialkostnader och energi vid tillverkningen, jämfört med traditionella solceller baserade på kisel, berättar Lars Stolt. Vår affärsidé var därför att göra solcellspaneler med nästan lika hög verkningsgrad som traditionella kiselbaserade paneler, men avsevärt billigare och med mindre miljöpåverkan.

Det stod tidigt klart att det skulle krävas stora investeringar under lång tid för att skapa ett företag för produktion av solcellspaneler. I det först steget svarade statliga Energimyndigheten för hälften av kapitalet, med Vattenfall, Sydkraft, ABB, Energy Future Invest och 6:e AP-fonden som andra viktiga investerare.

UU Holding bidrog också, dels med såddkapital, men också genom att Uppsala universitets medverkan i bolaget stärkte trovärdigheten gentemot andra potentiella investerare och partners. När Solibro så småningom utvecklades till en fullskalig industriell verksamhet kunde UU Holding helt i enlighet med sin affärsfilosofi avyttra sitt ägande och återinvesterade den vinst man då gjorde i nya uppstartsföretag.

Tydliga milstolpar

− Vi valde en strategi där vi i ett antal klart definierade steg utvecklade teknologin och visade att den fungerade, säger Lars Stolt. På så sätt kunde vi bevisa att vår produktionsmetod hade hög kapacitet, god processkontroll och var kostnadseffektiv innan vi gick vidare och sökte investeringar för nästa steg.

En viktig milstolpe var bygget av en uppskalningsanläggning i Uppsala som stod färdig 2005. Därigenom tog man steget från de små experimentceller som man arbetat med på Ångströmlaboratoriet till filmer i produktstorlek 120 x 60 cm. Inför nästa stora steg, till att tillverka och sälja fullstora paneler kommersiellt, fanns olika alternativ.

− Samtidigt som vi själva planerade för att bygga en anläggning för att göra prototyper i full skala började flera externa intressenter höra av sig. Det fanns nu flera stora företag som antingen ville investera i Solibro eller köpa företaget och teknologin.

Valet föll på ett ledande tyskt solcellsföretag, Q-Cells AG, som förvärvade huvuddelen av aktierna i Solibro AB. Ett nytt bolag, Solibro GmbH, bildades och en produktionsanläggning byggdes i Bitterfeld-Wolfen norr om Leipzig. I Uppsala baserades ett dotterbolag, Solibro Research AB, för det fortsatta forsknings- och utvecklingsarbetet. Den första delen av fabriken invigdes 2008, en milstolpe som innebar att Solibro nu nått hela vägen från forskning till kommersiell produktion och försäljning. Ett drygt år senare öppnades ytterligare en del av den toppmoderna fabriken, som idag har cirka 400 anställda.

Tuff konkurrens

Men strax därefter fick Q-Cells stora ekonomiska problem. Kinesiska konkurrenter började sälja billiga solcellsmoduler som snart konkurrerade ut de traditionella kiselmoduler som fortfarande utgjorde huvuddelen av Q-Cells produkter. I april 2012 tvingades det tyska bolaget lämna in en konkursansökan och Solibros öde låg plötsligt i en konkursförvaltares händer.

− Men konkursförvaltaren höll oss vid liv, och fann så småningom en bra lösning, säger Lars Stolt.

Lösningen blev att det kinesiska bolaget Hanergy köpte Solibro-bolagen. Idag är Solibro GmbH och Solibro Research AB dotterbolag inom den kinesiska koncernen. För att komplettera fabriken i Tyskland har bygget av en fabrik startats i Kina för att försörja den kinesiska marknaden. I Uppsala jobbar idag ett trettiotal personer vid forskningsanläggningen i Ultuna med att vidareutveckla tekniken.

Utveckling för framtiden

− Vår affärsidé var ju ursprungligen att göra solcellspaneler som var nästan lika bra som kiselbaserade paneler, men billigare. Ingen kunde då förställa sig att kiselpanelerna skulle sjunka så dramatiskt i pris som de sedan gjorde. Nu arbetar vi vidare på att ytterligare höja verkningsgraden på våra paneler, för att vi ska kunna fortsätta vara framgångsrika måste den bli minst lika hög som kiselpanelernas.

Det finns också andra fördelar med tunnfilmspanelerna som Solibro kan utnyttja. En är utseendet, som gör Solibros paneler attraktiva bland annat för villaägare. För ett par år sedan inleddes ett samarbete mellan Hanergy och IKEA, som innebär att Hanergy nu säljer solcellspaneler på IKEA-varuhus i Storbritannien, Holland och Schweiz.

I Uppsala har nyligen ett stort nybyggt flerfamiljshus försetts med CIGS-paneler som med 675 kvadratmeter utgör en stor del av fasaden och producerar cirka 70 000 kilowattimmar el per år. CIGS-modulerna kan också fungera som takbeläggning, vilket nyligen demonstrerats på en skola i Knivsta.

Solibro har lyckats med konststycket att ta en akademisk forskningsidé hela vägen till världsmarknaden. Samarbete med Uppsala universitet finns fortfarande, förutom ett vetenskapligt utbyte hyr Solibro Research lokaler och utrustning på Ångströmlaboratoriet. Sedan 2014 är Lars Stolt också adjungerad professor vid Uppsala universitet.

− Jag vill gärna verka för ökat samarbete mellan Solibro och universitetet. Närheten till universitetsforskningen är viktig för oss och vi kan också dela med oss av våra erfarenheter till nya entreprenörer, säger Lars Stolt.

Lars Stolt, Dr
Grundare och CTO

Skribent: Thomas Nordanberg