Vår verksamhet

UU Holding är universitetets holdingbolag. Bolaget ägs av Svenska Staten och förvaltas av Uppsala universitet. Dess styrelse tillsätts av Rektor. Genom UU Holding kan universitetet medverka till att på olika sätt nyttiggöra forskningsresultat. Detta görs på affärsmässiga grunder, och finansieras inte främst av staten utan genom återinvestering av avkastningen.

UU Holding investerar sin tid och sina pengar i projekt och bolag som drivs av en eller flera individer: forskare, doktorander eller studenter vid Uppsala universitet. Dessa individer ska ha ambitionen att nyttiggöra kunskaperna från sin forskning eller sina studier, och göra den tillgänglig för samhället genom produkter eller tjänster. Vi räknar med hårt arbete för att lyckas med de mål som vi tillsammans sätter upp! Vår investering och vårt arbete är en ”startmotor” i den utveckling som innebär att kunna lägga i flera växlar för att nå marknad. Utvecklingen ska kunna hanteras i steg med hjälp av andra investerare från venture capital-marknaden eller industrin, alternativt direkt med kund.

UU Holding arbetar nära UU Innovation som är universitetets enhet för rådgivning och stöd i kommersialiserings- och samverkansfrågor. Hos UU Innovation får forskare och studenter, samt övriga anställda vid universitetet, hjälp i de tidiga faserna i kommersialiseringsprocessen; när en idé ska utvärderas, skyddas, utvecklas och verifieras. Genom affärs- och IP-rådgivning samt aktivitetsbaserad finansiering kan UU Innovation stärka förutsättningarna för en framtida kommersialisering.

UU Holding har tillsammans med Uppsala Kommun, SLU Holding och STUNS ägande i företagsinkubatorn UIC, där både erfarna och nyblivna entreprenörer kan få stöd med sin affärs- och bolagsutveckling. UIC är rankad som en av topp 10 inkubatorerna i världen!

I UU Holdings dotterbolag UU Projekt AB kan vi driva affärsutvecklingsprojekt för att minska risker inom marknad och teknik, och samtidigt utveckla ett framtida bolags organisation. UU Projekt AB kan också hjälpa forskare vid universitetet att sälja eller licensiera ut sina uppfinningar.

Uppsala universitet Research Intellectual Property AB (UU RIPAB), är helägt av UU Holding, och ska på uppdrag av Uppsala universitet agera avtalspart i forskningssamarbeten där lärarundantaget inte ska gälla och där universitetet avses äga genererade patenterbara uppfinningar. Villkoren för den typen av uppdrag är att uppdragen är helt finansierade av Uppsala universitet, andra projektdeltagare eller forskningsprojektets finansiärer. Verksamheten i UU RIPAB är att bevaka IP aspekter i pågående forskningsprojekt och äga uppfinningar för att uppfylla villkoren i de olika projektspecifika IP-avtalen.